Ta strona wygląda tak kiepsko, ponieważ korzystasz z przeglądarki nie obsługującej ogólnie przyjętych standardów internetowych. Aby zobaczyć ją w pełnej krasie, zaktualizuj ją do wersji zgodnej z tymi standardami. Trwa to krótko i nic nie kosztuje.

Bractwo Matki Bożej Uzdrowienie Chorych przy parafii p.w. św. Kamila w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Dubiela 10; tel. +48 32 271-50-37

Witamy na oficjalnej stronie
Bractwa Matki Bożej Uzdrowienie Chorych.

Bractwo nasze jest Ruchem modlitewno - apostolskim. Nie jest formalną organizacją, lecz duchową wspólnotą apostolską, którą przenika i łączy troska o zbawienie nie tylko własne, ale przede wszystkim swojego środowiska życia, parafii, ojczyzny i całego świata. Nie każdy może poświęcać się czynnej działalności parafialnej, charytatywnej lub społecznej, ale każdy może swoje życie - powołanie, modlitwy, prace, trudy i cierpienia - przepoić duchem apostolskim. Na wzór cierpiącego na krzyżu Chrystusa i współcierpiącej Jego Matki, pragniemy włączyć się w dzieło odkupienia przez ofiarowanie w tym celu swoich cierpień, od których żaden człowiek nie jest wolny.

Bractwo Matki Bożej Uzdrowienie Chorych powstało ze szczególnego natchnienia Ducha Świętego i za przyczyną Maryi Uzdrowienie Chorych, jako wspólnota osób duchownych i świeckich, zdrowych i chorych, pragnących rozszerzać nabożeństwo ku Jej czci oraz modlitwą wspierać wszystkich cierpiących.

Inspiracją do powstania Bractwa stał się czczony przez wiernych obraz Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, znajdujący się w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach, którego duszpasterzami są OO. Kamilianie.

Motywację do powstania Bractwa czerpiemy z posługi i posłannictwa Ojca Świętego Jana Pawła II, który zwraca się do nas wszystkich słowami:

"Podobnie jak Maryja, każdy z nas może i powinien jednoczyć się z cierpiącym Jezusem, żeby przez własne cierpienie mieć czynny udział w zbawieniu świata..." (Audiencja środowa - 30.04.1980r.)

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Bractwa. Można to zrobić wypełniając formularz zgłoszeniowy.

2005-2006 © KAMILIANIE-ZABRZE.PL & Krzysztof Gawliczek