Ta strona wygląda tak kiepsko, ponieważ korzystasz z przeglądarki nie obsługującej ogólnie przyjętych standardów internetowych. Aby zobaczyć ją w pełnej krasie, zaktualizuj ją do wersji zgodnej z tymi standardami. Trwa to krótko i nic nie kosztuje.

Bractwo Matki Bożej Uzdrowienie Chorych przy parafii p.w. św. Kamila w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Dubiela 10; tel. +48 32 271-50-37Formularz zgłoszenia do Bractwa Matki Bożej Uzdrowienie Chorych


Bractwo Matki Bożej Uzdrowienie Chorych powstało ze szczególnego natchnienia Ducha Świętego i za przyczyną Maryi Uzdrowienie Chorych, jako wspólnota osób duchownych i świeckich, zdrowych i chorych, pragnących rozszerzać nabożeństwo ku Jej czci oraz modlitwą wspierać wszystkich cierpiących.

Inspiracją do powstania Bractwa stał się czczony przez wiernych obraz Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, znajdujący się w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach, którego duszpasterzami są OO. Kamilianie.

Motywację do powstania Bractwa czerpiemy z posługi i posłannictwa Ojca Świętego Jana Pawła II, który zwraca się do nas wszystkich słowami:

"Podobnie jak Maryja, każdy z nas może i powinien jednoczyć się z cierpiącym Jezusem, żeby przez własne cierpienie mieć czynny udział w zbawieniu świata..." (Audiencja środowa - 30.04.1980r.)

Wstępującym do Bractwa zaleca się:

  1. stale żyć w łasce uświęcającej,
  2. w pełni uczestniczyć we Mszy św.,
  3. czytać pismo św. i w życiu codziennym realizować bezinteresowną miłość bliźniego, zwłaszcza chorego i potrzebującego,
  4. w miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczyć w życiu i apostolstwie swej parafii,
  5. praktykować nabożeństwo do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych i modlitwą otaczać ludzi chorych

Z miłości do Chrystusa i Jego Matki pragnę wstąpić w szeregi BRACTWA MATKI BOŻEJ UZDROWIENIE CHORYCH, krzewić nabożeństwo ku Jej czci w swoim środowisku życia oraz modlitwą wspierać wszystkich cierpiących.

Jeśli chcesz wstąpić do Bractwa lub otrzymać inne informacje wypełnij poniższy formularz:

Imię i nazwisko:

Adres poczty elektronicznej:

Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Data urodzenia: Zawód:

Stan zdrowia:
Skąd dowiedziałeś(aś) się o Bractwie?

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania, wpisz je tutaj:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz 883 z 1997 roku) przez Bractwo Matki Bożej Uzdrowienie Chorych z siedzibą w Zabrzu, przy ulicy Dubiela 10, w celach niezbędnych do działalności statutowych. Podane dane NIE BĘDĄ udostępniane osobom trzecim.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się ze Statutem Bractwa a dane podaję dobrowolnie.

2005-2006 © KAMILIANIE-ZABRZE.PL & Krzysztof Gawliczek