Ta strona wygląda tak kiepsko, ponieważ korzystasz z przeglądarki nie obsługującej ogólnie przyjętych standardów internetowych. Aby zobaczyć ją w pełnej krasie, zaktualizuj ją do wersji zgodnej z tymi standardami. Trwa to krótko i nic nie kosztuje.

Bractwo Matki Bożej Uzdrowienie Chorych przy parafii p.w. św. Kamila w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Dubiela 10; tel. +48 32 271-50-37Moderator Bractwa Matki Bożej Uzdrowienie Chorych


O. Wojciech Węglicki OSCam.

Wojciech Węglicki Urodzony 17 stycznia 1968r. w Radomiu. Rodzice Mirosław i Joanna z domu Kwaśniewska. Z rodzeństwa posiada tylko jedną siostrę.

W 1975r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 13 im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Radomiu, do której uczęszczał przez pierwsze trzy lata. Następnie przeniósł się do Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomiu im. Franciszka Zubrzyckiego, gdzie kontynuował naukę. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu, gdzie w roku 1988 zdał egzamin dojrzałości.

Zaraz po szkole średniej 8 września 1988r. wstąpił do Nowicjatu Zakonu OO. Kamilianów Prowincji Polskiej. Śluby czasowe złożył 8 września 1989r. w Taciszowie. Po Nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym Sekcja św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Śluby wieczyste złożył 8 września 1992r. w Taciszowie. Święcenia diakonatu przyjął w dniu 26 maja 1993r. w Warszawie z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Mariana Dusia, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 21 maja 1994r. w Warszawie z rąk Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski. W 1994r. uzyskał tytuł magistra teologii.

Jako kapłan pracował: w Zabrzu i w Tarnowskich Górach. Od 1998r. pełnił urząd przełożonego domu i proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. Był inicjatorem powstania przy kościele OO. Kamilianów Ośrodka Duszpasterstwa Chorych Miasta Tarnowskie Góry oraz Założycielem Bractwa Matki Bożej Uzdrowienie Chorych - Ruchu modlitewno - apostolskiego działającego na rzecz chorych i cierpiących. Z jego inicjatywy, od 2000 roku, w tarnogórskiej parafii odbywała się Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Uzdrowienie Chorych.

Obecnie pełni urząd przełożonego domu i proboszcza parafii św. Kamila w Zabrzu.

Kontakt:

OO. Kamilianie
Parafia św. Kamila
ul. Dubiela 10
41-800 Zabrze
woj. śląskie
"Bractwo"

tel.

+48 32 271 50 37

Osobisty adres e-mail: w.weglicki@wp.pl

2005-2006 © KAMILIANIE-ZABRZE.PL & Krzysztof Gawliczek