tresc_gora

nag_tresc  Bierzmowanie

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest tradycyjnie drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem w Duchu Świętym. Przez Bierzmowanie człowiek ściślej jednoczy się z Kościołem jest wezwany do apostolstwa i obrony swej wiary słowem i czynem.

Sakrament bierzmowania w naszej Parafii jest udzielany uczniom klas 3 gimnazjum. Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu trwa trzy lata (cały okres gimnazjum).

Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić mogą zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu przygotowania ich do tego sakramentu.

Kandydat do bierzmowania wybiera sobie trzecie imię. Zaleca się, aby było to imię z chrztu św. jeśli kandydat nosi imię Świętego Kościoła Katolickiego. W innym przypadku trzeba sobie wybrać imię Świętego i zarazem poznać jego życie. W żadnym wypadku nie powinny to być imiona archaiczne, pochodzące z obcych języków i narażone na ośmieszenie.

Wymagane dokumenty

  • metryka chrztu jeśli kandydat do bierzmowania nie był ochrzczony w naszej parafii
  • zezwolenie od swojego księdza proboszcza jeśli kandydat zamieszkuje w innej parafii, a chce przystąpić do bierzmowania w naszej parafii

Przygotowanie

Odbywa się według podanego planu:

  1. Przygotowanie do bierzmowanie w parafii św. Kamila trwa 3 lata.
  2. Klasy I, II, III gimnazjalne uczestniczą raz w miesiącu (zawsze w drugi czwartek m-ca) we Mszy św. "młodzieżowej", po której jest dla nich organizowane spotkanie formacyjne;
  3. Klasy III gimnazjalne mają dodatkowo jeszcze jedno spotkanie formacyjne tylko dla nich i są podzieleni na grupy; spotkania prowadzą katecheci i pastoraliści pod opieką duszpasterza;
  4. W ciągu całego przygotowania młodzieży do bierzmowania (3 lata) obowiązują tzw. "kartki kontroli" udziału w niedzielnych Mszach św., w sakramencie pokuty, w nabożeństwach oraz w spotkaniach formacyjnych.

Odpowiedzialnym za przygotowanie kandydatów do bierzmowania jest wyznaczony kapłan.

Świadek bierzmowania

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

  • miał ukończony 16 rok życia
  • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
  • prowadził życie zgodne z wiarą
  • najlepiej gdy jest to ojciec lub matka chrzestna bierzmowanego


tresc_dol
 
stopka_gora

Msze św. niedziele i świeta: 600, 800, 930, 1100, 1215, 1500, 1900 w czasie wakacji: 600, 800, 930, 1215, 1500, 1900 dni powszednie: 630, 800, 1800
Konto Parafii: Alior Bank Odział w Zabrzu, nr rachunku: 22 2490 0005 0000 4530 8166 4471

stopka_dol
Users On-line: 4. Odwiedziny: 1 / 971807
2005-2017 © KAMILIANIE-ZABRZE.PL & Krzysztof Gawliczek
.