tresc_gora

nag_tresc  Małżeństwo

Kapłaństwo

Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości. Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską. "Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2, 24).

Dokumenty potrzebne do sakramentu małżeństwa:

Narzeczeni na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej przedstawiając:

  • aktualne metryki chrztu (ważne 3 miesiące) z adnotacją o bierzmowaniu, (jeśli w metryce brak informacji o bierzmowaniu to zgłosić się po zaświadczenie do parafii bierzmowania)
  • dowody osobiste,
  • świadectwa ukończenia religii na poziomie szkoły ponadpodstawowej, (świadectwa kościelne),
  • zaświadczenia o naukach przedmałżeńskich i wizycie w Poradni Przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z USC - jeśli jest to ślub konkordatowy (ważne 3 miesiące),
    • wdowcy z aktem zgonu współmałżonka,
    • związani cywilnie z aktem zawarcia związku cywilnego,


tresc_dol
 
stopka_gora

Msze św. niedziele i świeta: 600, 800, 930, 1100, 1215, 1500, 1900 w czasie wakacji: 600, 800, 930, 1215, 1500, 1900 dni powszednie: 630, 800, 1800
Konto Parafii: Alior Bank Odział w Zabrzu, nr rachunku: 22 2490 0005 0000 4530 8166 4471

stopka_dol
Users On-line: 4. Odwiedziny: 1 / 971814
2005-2017 © KAMILIANIE-ZABRZE.PL & Krzysztof Gawliczek
.