tresc_gora

nag_tresc  Pokuta

Pokuta

Sakrament pokuty jest najpiękniejszym sakramentem Kościoła, ponieważ w nim człowiek dostępuje Bożego przebaczenia i miłosierdzia. Kościół zna dwie formy spowiedzi św. powszechną na początku każdej Mszy św., która gładzi grzechy lekkie i powszednie oraz spowiedź uszną w konfesjonale, gdzie spowiadamy się ze wszystkich popełnionych grzechów. Kościół zachęca do praktykowania spowiedzi św. tak często jak sumienie tego wymaga i wtedy, kiedy popełni się grzech ciężki uniemożliwiający nam przyjęcie Komunii Świętej. Dobrą praktyką jest przystępowanie do spowiedzi św. przynajmniej raz w miesiącu np. z okazji Pierwszego Piątku Miesiąca.

Spowiedź w naszym kościele odbywa się na wszystkich Mszach św. z wyjątkiem Mszy św. w niedzielę o godz. 11.00

Okazja do spowiedzi św. w pierwszy piątek m-ca od 17.00 do 19.00

Spowiedź dzieci - I czwartek m-ca godz. 16.00

Spowiedź młodzieży - II czwartek m-ca godz. 18.30

Zawsze też można poprosić kapłana po Mszy św. o spowiedź.

Warto pamiętać:

Do ważności spowiedzi potrzebne jest ze strony penitenta szczere wyznanie grzechów, żal za nie i chęć poprawy. Otrzymując rozgrzeszenie i pokutę penitent może godnie przystąpić do Stołu Pańskiego.tresc_dol
 
stopka_gora

Msze św. niedziele i świeta: 600, 800, 930, 1100, 1215, 1500, 1900 w czasie wakacji: 600, 800, 930, 1215, 1500, 1900 dni powszednie: 630, 800, 1800
Konto Parafii: Alior Bank Odział w Zabrzu, nr rachunku: 22 2490 0005 0000 4530 8166 4471

stopka_dol
Users On-line: 4. Odwiedziny: 1 / 971801
2005-2017 © KAMILIANIE-ZABRZE.PL & Krzysztof Gawliczek
.