tresc_gora

nag_tresc  Parafialna Rada Duszpasterska

CEL - WYBÓR - SKŁAD Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Wyciąg ze Statutów Parafialnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Gliwickiej

 • Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
 • Kadencja PRD trwa 5 lat.
 • Członkiem PRD może zostać jedynie katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.
 • Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.
 • Proboszczowi, po konsultacji z dotychczasowymi członkami PRD, przysługuje prawo prezentacji całej wspólnocie parafialnej kandydatów na członków nowej PRD.
 • Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii:
  maksimum 30 członków w parafiach powyżej 10 tys. wiernych.
 • W skład PRD wchodzą członkowie:
  • z urzędu

   • kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujący się w jej granicach
   • przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich zamieszkujących i pracujących na terenie tej parafii
  • z nominacji:
   • przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów jak: nadzwyczajny szafarz udzielania Komunii świętej, katecheta, Caritas, KSM, duszpast. rodzin, SRK itp.
   • inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe
  • z wyboru parafian.
PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA
PARAFII ŚWIĘTEGO KAMILA W ZABRZU

Zgodnie z p. 7 Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Gliwickiej Rada Parafialna parafii św. Kamila liczy sobie 25 członków. W jej składzie znajdują się następujące osoby:

Radni z urzędu:

 1. o. Wojciech Węglicki MI - proboszcz
 2. o. Daniel Czasz MI – wikariusz kapelan
 3. o. Mariusz Wardęga MI - kapelan
 4. o. Kamil Mróz - kapelan
 5. o. Mieczysław Tymkowski – rezydent
 6. o. Zbigniew Gołaszewski – Dyrektor ZOL
 7. br. Franciszek Wieczorek - rezydent
 8. br. Michał Bronkiewicz – opiekun chorych, zakrystianin
 9. kl. Olgierd Staniczek - katecheta

Radni z nominacji:

 1. Szygula Katarzyna
 2. Danek Katarzyna
 3. Lech Teresa
 4. Nadrowska Stanisława
 5. Ilona Pawlak

Radni z wyboru:

 1. Babicz Paweł
 2. Jarosz Marek
 3. Granda Lucyna
 4. Larysz Anna
 5. Pach Łukasz
 6. Sekula Krystyna
 7. Sekula Piotr
 8. Sierociuk Zbigniew
 9. Sikora Izabela
 10. Sobocińska Aniela
 11. Urbańczyk Barbara

Zaprzysiężenie radnych odbyło się 28 lutego 2016r. na Mszy św. o godz. 12.15. Kadencja obecnej Rady Parafialnej trwać będzie od 2016 do 2020r.
tresc_dol
 
stopka_gora

Msze św. niedziele i świeta: 600, 800, 930, 1100, 1215, 1500, 1900 w czasie wakacji: 600, 800, 930, 1215, 1500, 1900 dni powszednie: 630, 800, 1800
Konto Parafii: Alior Bank Odział w Zabrzu, nr rachunku: 22 2490 0005 0000 4530 8166 4471

stopka_dol
Users On-line: 4. Odwiedziny: 1 / 971817
2005-2017 © KAMILIANIE-ZABRZE.PL & Krzysztof Gawliczek
.