tresc_gora

nag_tresc  Ojcowie i Bracia pracujący w parafii

o. Jacek Mond - przełożony wspólnoty zakonnej.

o. Wojciech WĘGLICKI OSCam. - proboszcz parafii św. Kamila

Życiorys

Urodzony 17.01.1968r. w Radomiu. Rodzice: Mirosław i Joanna z domu Kwaśniewska. Z rodzeństwa posiada tylko jedną siostrę. W 1975r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 13 im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Radomiu, do której uczęszczał przez pierwsze trzy lata. Następnie przeniósł się do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Franciszka Zubrzyckiego w Radomiu, gdzie kontynuował naukę. Po ukończeniu szkoły podstawowej był uczniem II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w rodzinnym mieście, gdzie w roku 1987 zdał egzamin dojrzałości. Zaraz po maturze 08.09.1987r. wstąpił do Nowicjatu Zakonu OO. Kamilianów Prowincji Polskiej. Śluby czasowe złożył 08.09.1988r. w Taciszowie. Po Nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym Sekcja św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Śluby wieczyste złożył 08.09 1992r. w Taciszowie. Święcenia diakonatu przyjął w dniu 26.05.1993r. w Warszawie z rąk księdza biskupa Mariana Dusia - biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 21.05.1994r. w Warszawie z rąk Księdza Kardynała Józefa Glempa - Prymasa Polski. W 1994r. uzyskał tytuł magistra teologii. Zaraz po święceniach skierowany został do pracy w Zabrzu. Tu przede wszystkim katechizował w szkołach, był kapelanem hospicjum domowego pw. "Matki Teresy z Kalkuty" w Zabrzu i wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich wydawał parafialną gazetkę "Głos św. Kamila". W 1995r. został przeniesiony z parafii św. Kamila w Zabrzu do parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach, gdzie również podjął obowiązki wikariusza. Od 1995r. wydaje miesięcznik parafialny "Głos św. Jana Chrzciciela" poświęcony tematyce religijno - społecznej. W 1996r. zakłada Parafialne Dzieło Dożywiania Biednych Dzieci, które organizuje posiłki dla dzieci z rodzin biednych, wielodzietnych i patologicznych oraz finansuje dla nich wyprawki szkolne i paczki świąteczne. W tym samym roku zakłada Ruch modlitewno - apostolski o nazwie Bractwo Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, który skupia w swoich szeregach ludzi chorych i cierpiących, jak również tych, którzy na co dzień pracują i opiekują się chorymi. Od 1998r. pełni urząd przełożonego domu i zostaje mianowany proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach. Dzięki jego staraniom w 2000r. biskup gliwicki Jan Wieczorek ustanawia przy kościele OO. Kamilianów w Tarnowskich Górach Ośrodek Duszpasterstwa Chorych Miasta Tarnowskie Góry. W ciągu każdego roku odbywają się tu dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, zjazdy, koncerty, spotkania formacyjne, dla chorych i starszych oraz Służby Zdrowia i organizacji pozarządowych działających na rzecz chorych. Od 2001 roku zostaje mianowany Ekonomem Prowincjalnym.

W roku 2002 ukazała się drukiem jego pierwsza książka poświęcona obecności Kamilianów w Tarnowskich Górach i powstaniu tutejszej parafii pt. "Monografia parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach". W pracy duszpasterskiej rozwinął i ożywił kult Matki Bożej Uzdrowienie Chorych. Wydał drukiem nowy i dostosowany do potrzeb wiernych modlitewnik "Nowenna do MB Uzdrowienie Chorych" oraz jest współredaktorem modlitewnika "Nowenna do św. Kamila". Z jego inicjatywy w latach 2000 - 2004 roku - w parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila trwała Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Uzdrowienie Chorych po rodzinach. Laureat wielu nagród i wyróżnień przyznanych przez Burmistrza Tarnowskich Gór i Starosty Tarnogórskiego.

W 2004 roku zostaje przeniesiony z parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach do parafii św. Kamila w Zabrzu. Tu od 4 września 2004 roku obejmuje urząd przełożonego i proboszcza parafii. W 2006 roku z okazji 10 rocznicy ustanowienia św. Kamila Patronem Zabrza sprowadza do Zabrza z Rzymu Relikwie Serca Św. Kamila. Obecność relikwii szybko staje się wydarzeniem bez precedensu ponieważ do Serca św. Kamila pielgrzymują wszystkie parafie naszego Miasta, a także wierni z okolic i całego województwa śląskiego. Codziennie kościół św. Kamila wypełniają tłumy ludzi przychodzących tu na modlitwę i czuwanie przed relikwiami. W rok później w pielgrzymce dziękczynienia do Rzymu do Serca św. Kamila sprowadza do Zabrza fragment kości pochodzącej z kręgosłupa Świętego, którą następnie umieszcza w złoconym relikwiarzu ufundowanym przez Władze Miasta i Zabrzańskie Instytucje. Wtedy pisze drugą swą książkę tym razem zatytułowaną „Serce św. Kamila w Zabrzu”. Opisuje w niej początki obecności Kamilianów w Zabrzu, ich pracę duszpasterską, kulisy ustanowienia św. Kamila Patronem Zabrza i szczegółowe sprawozdanie z obecności relikwii w naszym Mieście. Książka wydana jest na papierze kredowym i bogata w dokumentację zdjęciową. Ponadto w parafii zabrzańskiej zakłada Bractwo Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, organizuje Dni Chorych i rozwija ruch pielgrzymkowy. Z jego inicjatywy każdego roku głoszone są rekolekcje dla chorych i starszych. Funkcję przełożonego i proboszcza parafii św. Kamila pełni do dnia dzisiejszego.

o. Daniel Czasz – wikariusz.

o. Mariusz Wardęga – rezydent.

o. Zbigniew Gołaszewski – rezydent - Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zabrzu (ZOL).

o. Mieczysław Tymkowski - senior.

br. Michał Bronkiewicz.

br. Franciszek Wieczorek – senior.tresc_dol
 
stopka_gora

Msze św. niedziele i świeta: 600, 800, 930, 1100, 1215, 1500, 1900 w czasie wakacji: 600, 800, 930, 1215, 1500, 1900 dni powszednie: 630, 800, 1800
Konto Parafii: Alior Bank Odział w Zabrzu, nr rachunku: 22 2490 0005 0000 4530 8166 4471

stopka_dol
Users On-line: 4. Odwiedziny: 1 / 971796
2005-2017 © KAMILIANIE-ZABRZE.PL & Krzysztof Gawliczek
.