tresc_gora

nag_tresc  Kapłaństwo

Kapłaństwo

W Kościele Katolickim jest tylko jedno kapłaństwo - kapłaństwo Jezusa Chrystusa, który siebie samego złożył w ofierze Ojcu. Wszyscy ochrzczeni mają w tym kapłaństwie swój udział. (Dlatego każdy z nas w czasie Mszy świętej może współofiarować Bogu duchowe dary.) Jednak Pan dopuścił niektórych do szczególnego udziału w swoim kapłaństwie, aby ich posługa była znakiem obecności Bożej w Kościele. W ten sposób powstało służebne kapłaństwo, nazywane także hierarchicznym. Z czasem utrwaliło się, że do stanu kapłańskiego należą biskupi (mający pełnię kapłaństwa) oraz kapłani i diakoni.

W naszej parafii modlimy się w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Szczególnie teraz prosimy Boga o nowe powołania do służby Bożej. Troską otaczamy ten wielki dar, który Bóg wlewa w serca młodych ludzi. W intencji powołań modlimy się w każdy pierwszy czwartek m-ca na Mszach św.

Młodzi ludzie chcący poświęcić się Bogu przez posługę w Zakonie Kamilianów mogą zgłaszać się do:

 • Referat Powołaniowy: O. Czesław Hensel MI
  Studentat św. Kamila
  ul. Poniatowskiego 14
  05-092 Buraków - Łomianki
  TEL. (022) 751 23 61
  @ oscampowol@interia.pl
 • Magister Kleryków: O. Hubert Bieniek MI
  Studentat św. Kamila
  ul. Poniatowskiego 14
  05-092 Buraków - Łomianki
  TEL. (022) 751 23 61
  @ kamilianie@o2.pl


tresc_dol
 
stopka_gora

Msze św. niedziele i świeta: 600, 800, 930, 1100, 1215, 1500, 1900 w czasie wakacji: 600, 800, 930, 1215, 1500, 1900 dni powszednie: 630, 800, 1800
Konto Parafii: Alior Bank Odział w Zabrzu, nr rachunku: 22 2490 0005 0000 4530 8166 4471

stopka_dol
Users On-line: 4. Odwiedziny: 1 / 971804
2005-2017 © KAMILIANIE-ZABRZE.PL & Krzysztof Gawliczek
.